Псалми 9: 23

в гордостта си нечестивците преследват бедния: нека се предприемат в устройствата, които те са си представяли.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.