Псалми 67: 20

Блажен да бъде Господ цял ден. Бог ни обременява, но и Той ни спасява.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.