Псалми 58: 5

Без вина [ми] те тичат и се ръкуват; застанете, за да ми помогнете и да видите. Пс. 43: 24

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.