Езичество

езичество - традиционното наименование на нетеистични религии в своето противопоставяне на теизма. В съвременната наука по-често се използва терминът "политеизъм" ("политеизъм").

Велик енциклопедичен речник. 2000.