Кирил Plotnikov Nikonorovich

Кирил Plotnikov Nikonorovich (1907-1994), икономист и член на Руската академия на науките (1960). Основната работа по политическата икономия, теория на държавния бюджет, пари, кредит, ценообразуване.

Велик енциклопедичен речник. 2000.