Претърсване

СТЪПКА 1. ЗАКЛЮЧВАНЕ Хапче и мърморене. 2. ЗАКЛЮЧВАНЕ Може да се бори.

Енциклопедичен речник. 2009.