Фил. 1: 26

За да се умножи вашето хваление в Христа Исуса чрез мен, при второто ми пришествие при вас. 2 Кор. 1:14 Фил. 2: 16

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.