Фил. 1: 17

И от друга - от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.