ВЪЗПРИЕМАНЕ

ВЪЗПРИЕМАНЕ - сложен процес на получаване и превръщане на информацията осигуряване отражение на обективната действителност и ориентация в света. Като форма на сензорна отражение обект включва откриване на обект като цяло, разграничаването на отделните знаци в избора на обект в него информационен съдържание, подходящо действие, целеви смисъл образуване на изображението.

Велик енциклопедичен речник. 2000.