Партии

Parf'yane (Деяния 2: 9.) - хората на Партия, бивш 3 > c. до-РХ областта на медиите, а по-късно - отделно царство. В това царство, намиращ се в планински и неплодородна земя, там са живели много евреи, потомците на тези, които са били преселени от Самария отвъд Ефрат. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.