Бухал

( взема в плен) (2 Сам 17 :. 27) - Наасовият син, цар на Амон, който показа своята щедрост в натура и гостоприемна лечение на Давид по време на полета си от Ерусалим в Маханаим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.