Алексей Онегин Evseevich

Алексей Онегин Evseevich (1920-1989), един акордеонист, диригент, педагог, заслужил артист на РСФСР (1973). Ученик на К. Б. Птиците. През 1968-72 художествен ръководител на ансамбъл, организиран от него "Руска хармоника". Преподавал (от 1950 г.) в Музикалния педагогически институт, наречен "Гензинс". Авторът на "Училище за играта на акордеона" (1957 г., 16-ти ред., 1986), музикални композиции за акордеон, за хор и др.

Collegiate Dictionary. 2000.