Числа 7: 30

На четвъртия ден началникът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седеур;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.