Числа 5: 8

Ако няма наследник, кой трябва да бъде върнат за вина; тогава посвети го на Господа; нека бъде на свещеника, над овена на очистването, с който ще го очисти; Лъвът. 6: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.