Чис. 4: 30

от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, че услугата за изпращане на работете в скинията на събранието.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.