Чис. 36: 8

Всяка дъщеря, която има наследство в някое племе на израилтяните, трябва да се омъжи до една - един от племето на племето на баща си, че синовете на Израел всекиго наследството на бащите си, Num. 27: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.