Числа 29: 30

хлебният им принос с възлиянията им за бикове, овни, агнета, според числото им, от правилника,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.