Числа 21: 13

отива, спря на част от Арнон в пустинята, която тече от аморейците, за Арнон е моавска граница между моавците и аморейците. Съдът. 11: 13

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.