Числа 20: 6

И Моисей и Аарон отидоха от хората, до входа на шатъра за срещане, и паднаха на лицата си, и славата Господня им се яви. Ex. 16: 10

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.