Числа 19: 4

И той да вземе на свещеника Елеазара, кръвта му с пръста си и кръвта си, да поръси отпред на шатъра за срещане седем пъти; 1 Петрово. 1: 2 Хеб. 9: 13

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.