Числа 18: 26

на левитите и им кажи: Когато вземате от израилтяните десетъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, за завиване на предлагане си към Господа десятък от десятъка. Вт. 14: 22

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.