Числа 15: 18

към израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви въвеждам, < Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.