Числа 11: 14

Само аз не мога да нося целия този народ, защото е тежко за мен; Вт. 1: 19

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.