Чис. 6: 4

През всичкото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до кожата.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.