Чис. 4: 28

Ето службата на семействата на Гирсоновците в шатъра за срещане, и това е, което тяхната грижа да бъдат под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон. Num. 7: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.