Чис. 35: 4

на градовете, които ще дадете на левитите, от стените на града [биха разширили] до [две] хиляди лакти във всички посоки.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.