Чис. 31: 30

и половината от израилтяните по един дял от петдесет, от хората, от говедата, от осли и от овци, и ги даде на левитите, в скинията на Господа. Num. 3: 7

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.