Чис. 29: 5

и един козел в принос за грях, за да извърши умилостивение за вас,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.