Чис. 29: 34

и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и възлиянието му за.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.