Чис. 23: 20

Ето, аз започнах да те благослови, както Той като благослови, аз не мога да го отменя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.