Чис. 2: 10

Станът на Рувимовия стан на юг, според войските им, и началникът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седера, число. 10: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.