Чис. 16: 8

Мойсей каза на Корей: Слушайте, синове на Леви!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.