Чис. 15: 33

И докараха го го намериха като събираше дърва за Моисей и Аарон и цялото общество.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.