Чис. 15: 12

По брой [жертви] , че вие ​​трябва да се подготвят, за да се да направите за всяко , според броя им.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.