Чис. 11: 8

Хората отидоха и го събираха, смлени в мелници, или да го победи в хаван, и варяха я в гърнета, и правеха пити от нея; Вкусът му беше подобен на вкуса на плоските торти с масло.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.