Чис. 11: 33

Месото е все още в зъбите им, и дори не се дъвчат, гневът на Господа пламна против людете, и Господ порази людете с много голяма язва. Пс. 77: 30 Ps. 77: 31

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.