Азотни оксиди

азотни оксиди: азотен N2O и оксид NO (безцветни газове) - сескиоксид N2O3 (син течност) NO2 диоксид (кафяво газ, при нормални условия, NO2 на сместа и димер N2O4), оксид N2O5 (безцветни кристали). N2O и NO - nesoleobrazuyuschie оксиди, N2O3 с вода дава азотиста киселина, N2O5 - азотна, NO2 - смес от тях. Всички азотни оксиди са физиологично активни. N2O - средства за анестезия ( "райски газ"), NO и NO2 - междинни съединения при производството на азотна киселина, NO2 - окислител в течен пропелант, експлозивни смеси, нитриращо средство.

Велик енциклопедичен речник. 2000.