Вестници

един вестник - печатни периодични издания, които се публикуват статии по актуални събития; една от основните медии. Обемът на вестника е от 2 до 100 или повече страници. Прототипът на вестника е древните ръкописни бюлетини. Във Венеция, 16-ти век. за кратко заплащане на малка монета - gazzetta (оттук името). В Русия първият печатен вестник - Ведомости Петър I (1702); Във връзка с публикуването на този вестник през 1992 г. бе представен Денят на руския печат, празнуван ежегодно на 13 януари.

Велик енциклопедичен речник. 2000.