Аркадий Нестеров

Нестеров Аркадий Александрович (роден през 1918 г.), композитор, учител, народен изпълнител на RSFSR (1979). Ученикът на В. Я. Шебалин. Opera "Кузма Минин" (1948 г.), "Модерна пасторал" ( "Шепърд и пастирка"; 1985), балета "Тимур и неговият екип" (1956), 5 кантати, симфонични и камерни състави, хорове, песни и т.н. Професор (от 1975 г.), ректор (1972-93) на Горски консерватория.

Велик енциклопедичен речник. 2000.