Narayansvami Palghat

Нараянсвами Палхат (роден през 1923 г.), индийски певец, представител на класическата традиция в Кarnat. От семейството на наследствени музиканти. Турове (от 1965 г.) в Европа и САЩ. Един от най-добрите певци (критици) на Tiagaraja. От 1962 г. е учител в Централния колеж по карнатеска музика в Мадрас.

Велик енциклопедичен речник. 2000.