Найн

Na'in (Лука 7 :. 11) - малък град в южната част от Табор и Назарет, което все още е първото име.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.