The Muppm

Mupp'im (Genesis 46 :. 21 ) - аналог. Ard (очевидно, че е в Numbers 26: 39 име Shefufam в 1 Летописи 7: .. 12, 15 - Суфим и 1 Летописи 8:. 5 - Shefufan).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.