Молтке младши (Moltke) Хелмут Йохан

Молтке младши (Молтке) Хелмут Johann (1848-1916), граф, немски генерал-полковник. Нептун Х. К. Молке (Старейшина). През 1906-14 г. началникът на Генералния щаб. В началото на Първата световна война, началник на щаба на Ставка. Той бил освободен за победата в битката при Марне (1914 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.