Митрадите

и Митридат (това Mitra, бог на слънцето) - името на две лица :. А) (Езра 1: 8) богатство пазител Cyrus , царят на Персия, който беше на ръцете си <Свети>. Съдовете на храма и ги предадоха по заповед на царя на еврейския княз Схемацар. б) (Езекил 4: 7), един от персите, враждебен към евреите и се опитва да им попречи да възобновят храма. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.