Mirzayan Александър Z.

Mirzayan Александър Z. (б. 1945 г.), инженер-физик, изпълнител на собствените си песни (Москва). Той пише (от 1966) песни върху стихотворенията си, стихотворения на И. Бродски и други поети. Сред най-известните - "Писмо до римски приятел", "мексиканско развлечение", "Хамлет". Дискът "Песни на Александър Мирзаян" (1996).

Велик енциклопедичен речник. 2000.