Военните реформи

военната реформа 1810-12 - са били извършени в руската армия под ръководството на министъра на войната, генерал Михаил Barclay де Толи в подготовка за предстоящата война с Наполеонова Франция. Основно съдържание: увеличаване на силата на армията; въвеждане на организацията на корпуса; реорганизация на Министерството на войната; съставяне на "Институции за управление на Голямата Активна Армия" 1812 (1-во Наредба за полевата команда на войските); формирането на военна централа.

Велик енциклопедичен речник. 2000.