Военната лекарска комисия

военната лекарска комисия - в Руската федерация се назначава, състояща се от няколко медицински специалисти да провеждат военно-медицински преглед ,

Велик енциклопедичен речник. 2000.