Milit

Mil'it (Деяния . 20: 15, 17; 2 Тимотей 4 :. 20) - най-известните и богатите в древния град на западния бряг на Мала Азия, при устието на река Меандър.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.