Меррата

M'erra (горчивина) (Изх 15: 23; Числа 33: 8, 9 ..) - един от лагерите на Израел в пустинята по пътя за Синай , Смята се, че това е най-горчив източник на Hawara на източния бряг на Суецкия залив. Забележка: в древен Египет е бил известен за получаване на пречистване на мътни и мръсни води на Нил по време на наводненията, с парче от олеандър дървета или напрежение чрез чиповете или дървени стърготини на едно бадемово дърво.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.