Мелатия

Mel'atiya (ГОСПОД Free) (Ней 3. 7) - гаваонецът един от Jerusalem chinivshih стена (означава група или семейство).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.